Rozdysponowanie gruntów po Majątku Ziemskim Stary Jaworów będących w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa było tematem spotkania z rolnikami, jakie odbyło się w piątek, 6 maja w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.

Z rolnikami z terenu naszej gminy spotkali się dyrektor KOWR – Tomasz Krzeszowiec i jego zastępca – Piotr Regiec. Dodatkowo w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Andrzej Samek i Paweł Mazur, burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz oraz zastępca burmistrza Justyna Chrebela. Tematem głównym spotkania było wyjaśnienie kwestii związanych z rozdysponowaniem gruntów przejętych przez KOWR od Majątku Ziemskiego Stary Jaworów. Obecni na spotkaniu mieli możliwość zadawania pytań i pozyskania odpowiedzi.

W spotkaniu udział wzięło ponad 40 rolników.