Pierwsze długo wyczekiwane dostawy węgla docierają do lokalnego składu opału. Jest to węgiel z polskich kopalni, a pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej telefonicznie lub mailowo informują mieszkańców (zgodnie z kolejnością złożonych wniosków) o możliwości dokonania zakupu.

Sprzedaż węgla - najważniejsze informacje

1. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej telefonicznie lub mailowo skontaktują się z każdym wnioskodawcą (wg kolejności składania wniosków) i poinformują o możliwości dokonania wpłat i odbioru węgla.

2. Płatności za węgiel będzie można dokonać:

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego – gotówką lub kartą;

- przelewem na:

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska nr rachunku: 75 1020 5226 0000 6902 0722 7988, w tytule przelewu powinien znaleźć się zapis: „zakup węgla na rzecz: imię i nazwisko osoby uprawnionej oraz adres właściwego gospodarstwa domowego”.

Co ważne, jest to jedyne konto, na które należy dokonywać wpłaty!

Czas na opłacenie zakupu wynosi 24 godziny od otrzymania informacji o dostępności węgla i skierowania wniosku do realizacji. W przypadku braku reakcji ze strony mieszkańca, jego wniosek kierowany będzie na koniec kolejki oczekujących. Jeżeli dostaną Państwo informację o realizacji wniosku w piątek, termin na zapłatę upływać będzie w najbliższy poniedziałek.

3. Po dokonaniu wpłaty konieczne będzie odebranie faktury z Urzędu Miejskiego.

Uwaga: w przypadku płatności przelewem lub gotówką, za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Urzędu.

4. Zgłaszając się po odbiór węgla, należy pamiętać o zabraniu ze sobą faktury oraz dokumentu tożsamości, które należy okazać na składzie węgla.

Dodatkowo należy pamiętać

1. Cena węgla to 2000 zł / tonę.

2. Węgiel pochodzi z TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski

3. Zgodnie z przepisami ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg (1,5 tony) do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg (1,5 tony) od 1 stycznia 2023 r. Niewykorzystany limit w puli do 31 grudnia 2022 roku przechodzi do puli do 30 kwietnia 2023 roku.

4. W ramach sprzedaży preferencyjnej przez gminy nie jest świadczona usługa dowozu węgla pod adres domowy i nie będzie on workowany. Dlatego konieczny jest własny transport lub skorzystanie z usług składu węgla.

5. Pracujemy nad jak najszybszym przystąpieniem do realizacji zamówień mieszkańców. Jednakże dostępność węgla zależna jest od spółek Skarbu Państwa, które go dostarczają.

Wszelkie informacje dotyczące zakupu węgla po cenach preferencyjnych uzyskać można pod nr. tel. (74) 848 91 65 lub (74) 858 82 30 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej, pok. 1.