Prawie 6 tys. złotych dotacji na zakup sprzętu wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Pasiecznej z rządowego Programu Wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

7 listopada w świetlicy w Burkatowie (gmina Świdnica) prezes jednostki Marek Bernat odebrał promesę od komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Kamińskiego oraz jego zastępcy – Michała Piety. Łącznie OSP Pasieczna otrzymała 5 tys. 282 zł. – Zakupimy za to mundury dla naszych młodych strażaków, hełmy i niezbędne wyposażenie – zapowiada Marek Bernat.