Od pięćdziesięciu lat staje ramię w ramię z innymi, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona potrzebna. Nigdy się nie zastanawiał, czy chce być strażakiem, czy nie. Było to oczywiste, wiedział, że pójdzie w ślady ojca i dziadka. Minęło pół wieku, a Józef Kogut wciąż z dumą nosi mundur strażacki. – To pasja, miłość i chyba już przyzwyczajenie. Odejdę na emeryturę, ale gdy syrena zawyje, pobiegnę na pomoc – mówi. 10 listopada został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Odznaczenia strażakom wręczono 10 listopada w auli widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy podczas obchodów upamiętniających 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanych przez gminę Świdnica.

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wręczono Józefowi Kogutowi – prezesowi OSP Nowice. Wręczył je komendant Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy Dariusz Budkiewicz.

Józef Kogut wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowicach w wieku 18 lat, w 1974 r. W latach 1986-1989 był jednym z pomysłodawców budowy remizy strażackiej w Nowicach, a następnie aktywnie uczestniczył w realizacji jej budowy. Jako prezes OSP Nowice aktywnie zabiegał o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co ostatecznie udało się zrealizować w 1994 r. Zakup samochodów marki VOLVO i MAN dla rodzimej jednostki, a także ufundowanie sztandaru w 1995 r. odbyły się również z zaangażowaniem druha Józefa. Ponadto aktywnie uczestniczy w pracach zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świdnicy. Znajduje też czas na udział w ruchu Ludowych Zespołów Sportowych oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz młodzieży, środowiska i sportu.

W lutym 2022 r. zarząd jednostki OSP w Nowicach wystąpił z wnioskiem do władz Związku o wyróżnienia Józefa Koguta Złotym Znakiem Związku OSP RP.

O swoich początkach w straży i o tym, jak zmieniała się ona na przestrzeni lat przeczytacie w wywiadzie, jakiego Józef Kogut udzielił w kwietniu 2021 r.

https://archiwum.jaworzyna.net/index.php?option=16...

foto: FB gmina Świdnica