Właściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów” w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Od poniedziałku, 21 listopada w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej można składać wnioski o dofinansowanie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Program „Ciepłe Mieszkanie” wspiera zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru w ramach programu można uzyskać od pracowników Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej w pokoju nr 207, II piętro oraz pod numerami telefonów 74 84 89 233 i 74 84 89 239. Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej w zakładce „Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie”: https://www.jaworzyna.net/program-priorytetowy-quo...

lub wydrukowane w Urzędzie Miejskim w biurze obsługi interesanta.