Jak zachować się w pobliżu przejazdu kolejowego? Jak zadbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu kolejowo-drogowego? Odpowiedzi na te i inne pytania mogli uzyskać uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej podczas spotkania z przedstawicielem PKP PLK S.A. Linii Kolejowych w Wałbrzychu.

We wtorek, 22 listopada w Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej gościł Krzysztof Wójcik z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Linii Kolejowych w Wałbrzychu - koordynator społecznej kampanii „Bezpieczny Przejazd”, który spotkał się z uczniami klas pierwszych, drugich i trzecich. Na spotkaniu dzieci dowiedziały się, co to jest przejazd kolejowo-drogowy i jak bezpiecznie powinni zachowywać się piesi, rowerzyści i kierowcy w jego pobliżu. Omawiane były różne niebezpieczne sytuacje, które na przejazdach zdarzają się codziennie. Szczególną uwagę prowadzący zajęcia zwrócił na zachowania będące zagrożeniem dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu kolejowo-drogowego.

Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Z zainteresowaniem odpowiadali na pytania. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały książeczki edukacyjne i worki odblaskowe, które mają przypominać i utrwalać użytkownikom ruchu drogowo-kolejowego o bezpiecznym i mądrym zachowaniu. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych jest wspólną sprawą wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Foto: SP Jaworzyna Śląska