10 stycznia rozpoczną się spotkania dla mieszkańców dotyczące przebiegu autostrady A4 od Legnicy do Wrocławia oraz drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa. Zostaną na nich zaprezentowane wstępne korytarze przebiegu obu tras. Dla mieszkańców Jaworzyny Śląskiej spotkanie zaplanowano na 17 lutego. Odbędzie się ono online, za pośrednictwem aplikacji.

Spotkania w poszczególnych gminach, na terenie których przechodzą analizowane warianty trasy, odbywać się będą w terminach od 10 do 28 stycznia oraz od 14 do 28 lutego 2022 roku. Wszystkie będą miały charakter zdalny. Odbędą się w formie wideokonferencji, przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji. Podczas spotkań projektanci zaprezentują proponowane warianty przebiegu tras A4 i S5 oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu każdy będzie mógł zgłosić swoje propozycje i przekazać ewentualne uwagi lub sugestie na specjalnym formularzu.
Mieszkańcy naszej gminy wezmą udział w spotkaniu 17 lutego o godz. 17.00. Wcześniej opublikujemy link do spotkania oraz potrzebne materiały.