Wybory w Miejsko-Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za nami

Józef Kogut, prezes OSP Nowice, ponownie został wybrany na prezesa MGZOSP w Jaworzynie Śląskiej. Uchwałę w tej sprawie zarząd związku podjął w piątek 19 listopada. 

Zgodnie z uchwałą, wybrano także prezydium związku, m.in. wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. 
 
Skład prezydium:
Prezes Józef Kogut
Wiceprezes Marek Bernat
Wiceprezes Wojciech Szczepaniak
Sekretarz Tadeusz Cymerys
Skarbnik Jarosław Hurman
Komendant gminny związku Przemysław Piasecki
Członek prezydium Franciszek Rajter
Członek zarządu Wojciech Kędzior
Członek zarządu Radosław Mentel
Członek zarządu Andrzej Lorek
Członek zarządu Szymon Rajkowski
Członek zarządu Mariola Krejwis-Piasecka
 
19 listopada wybrano także członków Komisji Rewizyjnej oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP. Przewodniczącą komisji została Agnieszka Dawid, wiceprzewodniczącą – Klaudia Bielawska, sekretarzem –Ewelina Jagieła