Zmiany w dowodach osobistych

7 listopada 2021 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące wydawania nowych dowodów osobistych. Nowe dokumenty będą zawierały odciski palców oraz podpis posiadacza. W związku ze zmianą, 5 listopada od godz. 12:00 planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych dla urzędników w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych. 


Oznacza to, że 5 listopada od godz. 12:00 w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej nie będzie możliwe załatwienie spraw z zakresu:
• złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,
• odebrania nowego dowodu osobistego,
• ustalenia kodów PIN do certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
• zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
• zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym,
• zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 
Załatwienie powyższych spraw będzie ponownie możliwe 8 listopada 2021 r. od godz. 7:30.