Wsparcie dla przedsiębiorczych

Jeżeli mieszkasz na obszarze terenów wiejskich na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą, zgłoś się do projektu „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”. Możesz otrzymać nawet 41 890 zł na założenie i prowadzenie firmy.

 
W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział  240 osób powyżej 30. roku życia, które są:
• osobami bez zatrudnienia i znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby 50+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami; 
• osobami ubogimi pracującymi;
• osobami biernymi zawodowo;
• osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
zamieszkującymi tereny województwa dolnośląskiego, w szczególności obszary wiejskie.

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: do 26.11.2021 r.
Dokumenty do pobrania na stronie www.darr.pl w zakładce „Projekty” – „Wsparcie dla Przedsiębiorczych” .

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Biuro Projektu:       
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 213 (II piętro)
Telefon: 74 64 80 416, 74 64 80 400 lub +48 607731800