Nowe dowody osobiste. Można już składać wnioski

Od poniedziałku 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej można składać wnioski o dowody osobiste z drugą cechą biometryczną, czyli odciskami palców. Nie ma konieczności wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowych dowodów korzystamy do czasu, aż minie ich ważność. 


Wniosek tylko w urzędzie
Nowe dowody osobiste będą różniły się od obecnych - w warstwie elektronicznej i graficznej.
W warstwie elektronicznej znajdą się odciski palców właściciela dokumentu, w warstwie graficznej – m.in. jego odręczny podpis. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że nie ma możliwości złożenia elektronicznych wniosków o dowód osobisty (online od 7 listopada można składać tylko wnioski o dowód dla osób poniżej 12. roku życia). Wniosek trzeba złożyć osobiście w urzędzie. Dla osób, które nie mogą udać się do urzędu, przewidziano możliwość skorzystania z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników. Dowody wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne przez 10 lat, a młodszym - 5 lat. Dokumenty tych osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą miały 12-miesięczny okres ważności.

Inaczej przy okienku
Proces składania wniosku oraz wydawania nowego dowodu osobistego będzie się różnił od tego, jak wyglądało to do tej pory. Główna różnica to konieczność pobrania odcisków palców i odwzorowania podpisu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Przy wydaniu dokumentu urzędnicy będą weryfikować odciski palców posiadacza dowodu z odciskami zamieszczonymi w dowodzie. Z budżetu państwa zakupiono już skanery, które będą wykorzystywane do pobierania odcisków palców. Urządzenia trafiły już do gmin. 
 
Wdrożenie nowych dowodów osobistych wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w tym zakresie i zwiększenie bezpieczeństwa dokumentów.

Aktywuj warstwę elektroniczną
Wszystkie wydawane w Polsce od 4 marca 2019 r. dowody osobiste to e-dowody, czyli dokumenty z warstwą elektroniczną. E-dowód to nie tylko środek identyfikacji w świecie rzeczywistym, ale i w internecie.
Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu może komunikować się online z administracją publiczną. Dokument umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Aby korzystać z tych możliwości, wystarczy aktywować warstwę elektroniczną e-dowodu. Można to zrobić, odbierając dokument lub w dowolnym innym momencie, ale zawsze w urzędzie. Aktywując warstwę elektroniczną, ustalamy także dwa kody PIN (cztero- i sześciocyfrowy). Kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwala na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy – do podpisu pisma.
Więcej o e-dowodzie na https://www.gov.pl/e-dowod.

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu oraz odbiór dokumentów wydanych po 7 listopada w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00.