Konserwacja rowów zakończona

Wyczyszczone, odmulone dna cieków, wykoszone – dobiegły końca prace porządkowe rowów melioracyjnych w Nowicach i Bolesławicach. 

Prace realizowano w ramach zadania pn. „Konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego”. Wykoszono ręcznie i wygrabiono porosty, oczyszczono teren z pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi, korzeni, kory, odmulono dna cieku, na rowach. Konserwacja objęła 650-metrowy odcinek rowu w  Nowicach i dwa odcinki w Bolesławicach – 460-metrowy i 800-metrowy.

Koszt realizacji zadania to 57 002,02 zł. Z tego 34 878,00 zł pozyskano z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.
Zadanie było realizowane przez Zakład Budownictwa i Melioracji „Hydro-Eko” s.c.