Dopłaty na wymianę źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych

11 października 2021 r. wystartował pilotażowy program, który umożliwia pozyskanie dotacji  na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i ocieplenie domów w budynkach wielorodzinnych. Co ważne, dotacje są przyznawane na realizację inwestycji rozpoczętych po złożeniu wniosku.

 
Pilotaż to kolejny obok Czystego Powietrza program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Dotyczy on jednak wyłącznie budynków wielorodzinnych. W przeciwieństwie do Czystego Powietrza, gdzie można otrzymać dofinansowanie na inwestycje zrealizowane, tu można ponosić koszty od dnia złożenia wniosku. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane. Nie dotyczy to poniesionych przez Wspólnoty Mieszkaniowe kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz, o ile poniesiono je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Realizatorem pilotażu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Najwyższe dotacje – do 20 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowanie oraz do 30 tys. zł w podwyższonym – przewidzieliśmy w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. oraz montażem wentylacji – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Beneficjentami pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą one ubiegać się o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł. W ramach pilotażu w WFOŚiGW we Wrocławiu wspólnota może ubiegać się również o pożyczki wspierające realizację projektów termomodernizacyjnych do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.
O dofinansowanie w podstawowym poziomie mogą także starać się osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych: 
 
 
oraz pod numerem telefonu: 
infolinia WFOŚiGW we Wrocławiu (+48) 607 700 370 (w godzinach: 9.00 - 14.00)

WFOŚiGW Wrocław
ul. Racławicka 13 53-149 Wrocław
tel. 603 669 670
 
Oddział w Wałbrzychu
ul. Kolejowa 8 58-310 Szczawno Zdrój
tel (74) 63 36 680
e-mail: walbrzych@fos.wroc.pl