Zastępca Burmistrza Miasta

ZASTĘPCA BURMISTRZA
MAREK ZAWISZA

 

Zakres pełnionych obowiązków:

  • Zastępowanie Burmistrza w szczególności podczas jego nieobecności, wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków lub na polecenie,

  • bezpośredni nadzór nad pracą Referatów: Finansowo-Budżetowego i Inwestycji i Gospodarki Komunalnej,

  • nadzór nad pracą nad pracą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

  • koordynowanie spraw związanych z inwestycjami, drogami, gospodarką wodno-ściekową gminy oraz gospodarką odpadami

  • nadzór nad pracami z zakresu zieleni miejskiej i cmentarzy,

  • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu gminy.

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00