Skarbnik gminy

SKARBNIK GMINY
ANNA SŁOTA-DUDZIC

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 

 • prowadzenie gospodarki finansowej gminy polegającej zwłaszcza na wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi i zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
 • współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 • nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
 • współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 • analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji gminy,
 • dokonywanie kontroli finansowych i ustalanie zasad obiegu dokumentów finansowych,
 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty, informowanie Rady o odmowie złożenia kontrasygnaty,
 • ścisła współpraca z inspektorem ds. pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.


 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00