Burmistrz Miasta

BURMISTRZ
GRZEGORZ GRZEGORZEWICZKompetencje Burmistrza:

 • Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miejskiego, zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,

 • Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzeń,  regulaminów, decyzji organizacyjnych, pism okólnych i poleceń służbowych),

 • Burmistrz nadzoruje pracę komórek organizacyjnych Urzędu przy pomocy Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów,

 • Burmistrz  przygotowuje projekty uchwał i wykonuje uchwały rady miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa,

 

Zakres pełnionych obowiązków:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • bieżąca realizacja budżetu gminy,

 • nadzór i koordynacja całości zagadnień związanych z planowanymi inwestycjami gospodarczymi,

 •   gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym realizowanie zadań dotyczących gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,

 • reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

 • wykonywanie działań szefa obrony cywilnej,

 • osobisty nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do  kompetencji Burmistrza przepisami prawa.Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza Miasta na ich posiedzenie.

Burmistrz przyjmuje mieszkańców i innych interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 14:00 do 16:30. 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00