Aktualności

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej już działa

Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej już działa

Pierwszego kwietnia 2005 roku zainaugurowano działalność jaworzyńskiego Muzeum. Jest to prywatna instytucja kultury, założona przez dr nauk technicznych Piotra Gerbera; ochrona dóbr kultury materialnej była i jest jedną z jego głównych dziedzin działalności naukowej. Swe doświadczenie i dokonania naukowe dr P. Gerber zamierza rozwijać w utworzonym na bazie byłego skansenu parowozów, Muzeum.

11-04-2005

czytaj więcej

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ

Informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2005 r., piątek o godz. 9.00 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej. Sesja odbędzie się w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Powstańców 3.

11-04-2005

czytaj więcej

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

PREZYDENT MIASTA ŚWIDNICY

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Świdnicy i Ziemi Świdnickiej

06-04-2005

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie organizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu rozstrzygnięty!

Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 30 marca br. Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 ) oraz uchwały nr XXXVII/111/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śl. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 Gminy Jaworzyna Śl. z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

01-04-2005

czytaj więcej

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Jaworzyna Śląska

W związku ze stwierdzeniem przypadków celowego wypalania traw i pozostałości roślinnych na polach skutkujących najczęściej groźnymi pożarami zabudowań i terenów leśnych przypominam, iż zgodnie z § 63 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. z 1992 Nr 92 poz. 460 z późn. zm. ) i art. 45 Ustawy z dnia 16.10.1991 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 1991 Nr 114 poz. 492 z późn. zm. ), oraz art. 30 ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach ( Dz. U. z 2000 Nr 56 poz. 679 tekst jednolity ) - w lasach, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków turystycznych i kolejowych oraz w odległości do 100 m od granicy lasów, spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślinnych jest zabronione !!!

31-03-2005

czytaj więcej

AKCJA "ALKOHOL - NIELETNIM DOSTĘP WZBRONIONY" PRZEPROWADZONA

Akcja była przeprowadzona w dwóch terminach. 11 marca były kontrolowane sklepy na terenie miasta, a 18 sklepy na terenie Gminy. W mieście aż 7 z 12 sklepów wykazało gotowość do sprzedaży alkoholu osobie nieletniej, bez uprzedniego sprawdzenia dowodu osobistego. Na terenie wsi sytuacja wyglądała podobnie, gdyż z 10 aż 6 sprzedawców podałoby napój alkoholowy.

25-03-2005

czytaj więcej

Żarowski GRAND PRIX dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

Żarowski GRAND PRIX dla Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej

Po raz drugi (2004 i 2005) SOKiBP otrzymał najwyższą ocenę w ponadlokalnym konkursie „PISANKA, PALMA i STÓŁ WIELKANOCNY”, organizowanym przez Żarowski Ośrodek Kultury w dn. 20.03.2005. W tym roku na konkurs przygotowano stół wielkanocny, a upiększono go palmami, pisankami, kartkami pocztowymi i innymi ozdobami, które w polskiej tradycji wielkanocnej są przebogate.

21-03-2005

czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA

"Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w tym wieku należy ukazać dziecku piękno otaczającego świata, wzbudzić pozytywne uczucia: życzliwości, tolerancja, radość i odpowiedzialność za siebie i innych."

17-03-2005

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3 ... 362 363 364 365   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00