Aktualności

Pamiętaj o deklaracji na podatek od środków transportu

Pamiętaj o deklaracji na podatek od środków transportu

08-01-2021

W związku z nowym rokiem podatkowym przypominamy o konieczności złożenia organowi podatkowemu deklaracji na podatek od środków transportowych sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru.

Obowiązek dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, mających miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie gminy Jaworzyna Śląska oraz będących właścicielami następujących środków transportowych:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
4) autobusy.
Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać w terminie do 15 lutego każdego roku za dany rok podatkowy. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych (nabycie lub zbycie pojazdu) deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia ww. okoliczności.
Druki deklaracji dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl lub na stronie tutejszego urzędu www.bip.jaworzyna.net (w zakładce informator interesanta - podatki).
Stawki podatku od środków transportowych na 2021 rok obowiązujące na terenie gminy Jaworzyna Śląska znajdują się pod adresem: https://edzienniki.duw.pl/WDU_D/2020/6706/akt.pdf
 

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00