2 ×

Aktualności

Zaproszenie do składania propozycji operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

Zaproszenie do składania  propozycji operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości

06-05-2016

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru partnerstwa ( Gminy Dobromierz, Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, Strzegom, Świdnica, Żarów i Udanin) zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność -

– Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2022 na operacje w zakresie – rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim  przez podejmowanie po raz pierwszy działalności gospodarczej o składanie na adres: poczta@lgd-szlakiemgranitu.pl propozycji operacji wg załączonego wzoru w terminie do 31 maja 2016 roku.

      Złożone propozycje operacji posłużą do podjęcia przez Zarząd LGD decyzji w sprawie określenia limitu środków na realizację operacji w ramach przewidywanego naboru wniosków na poddziałanie 19.2, który nastąpi w II połowie 2016 roku oraz do określenia wpływu zaplanowanych operacji na realizację wskaźników zapisanych w lokalnej strategii rozwoju.
     
    Mając na uwadze troskę o skuteczne wykorzystanie środków na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zapraszam mieszkańców obszaru partnerstwa zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej o rozważenie przedstawionej propozycji i złożenie projektu swojej koncepcji rozwoju przedsiębiorczości.

Informuję również, że w poddziałaniu 19.2 możliwe jest uzyskanie pomocy na realizacje operacji w wysokości do 100 000 zł – zatwierdzonych  kosztów kwalifikowalnych wypłacanej beneficjentowi po podpisaniu umowy na realizacje operacji.


Z poważaniem
Prezes Zarządu LGD
Andrzej Sukta

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00