Aktualności

Dofinansowanie Instalacji Fotowoltaicznych

 Dofinansowanie Instalacji Fotowoltaicznych

04-12-2015

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej informuje, że gmina planuje ubiegać się w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków RPO WD na Prosumenckie Instalacje Fotowoltaiczne
(działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych).

Działanie polega na kompleksowym wykonaniu przez gminę mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Konkurs ogłoszony będzie  w styczniu 2016 r. i zostanie skierowany tylko dla właścicieli domków jednorodzinnych.

Założeniem Projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Umiejscowienie i montaż instalacji w innych miejscach lub elementach budynku mieszkalnego (np.: na ścianach lub na konstrukcji wolnostojącej), będzie dopuszczane tylko w szczególnych przypadkach.

Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać dofinansowanie do 85% ze środków unijnych na zakup i montaż mikroinstalacji. Każdy uczestnik będzie musiał ponieść wydatki związane z :
- 15% wkład własny
- podatek VAT
- koszt audytu energetycznego oraz ubezpieczenia.

Z przyjemnością informujemy, że wpłynęło do nas 20 wniosków od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie „Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w Gminie Jaworzyna Śląska” i wykonaniem u siebie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Rekrutacja do projektu została już zakończona i nie przyjmujemy wniosków.

W związku z koniecznością podpisywania umów ze wszystkimi 20 mieszkańcami biorącymi udział w projekcie zapraszamy w jednym z poniższych terminów:

11.01.2016r. godz. 12:00 lub 15:00
12.01.2016r. od godz. 12:00 lub 15:00

Formalności załatwiane będą w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej ul. Wolności 9, pok. nr 2 (obok sekretariatu).


Na stronie internetowej www.jaworzyna.net do pobrania dostępne są:
1)      Regulamin uczestnictwa.
2)      Wniosek o uczestnictwo mieszkańca gminy Jaworzyna Śląska w projekcie.
3)      Wzór umowy z Gminą.


Z wyrazami szacunku,

Marek Zawisza
Zastępca Burmistrza

Załączniki:

« Powrót

Galeria

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00