Aktualności

Konsultacje do LSR 2014-2020

Konsultacje do LSR 2014-2020

10-02-2015

Lokalna Grupa Działania przygotowuje lokalną strategię rozwoju dla obszaru partnerstwa na lata 2014-2020. Pracę nad tym dokumentem rozpoczyna od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie objętym LGD. Diagnoza ma na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych:

  •   dostrzeganych przez Państwa problemów,
  • niezaspokojonych potrzeb,
  • niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności.

Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru LGD oraz, w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów lokalnej strategii rozwoju.

Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, być może pozwoli Państwu realizować zamierzone projekty z dofinansowaniem w ramach środków unijnych- jutro.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami biura pod numerem telefonu 71 733 78 88.

Zgłoszenia na kartach konsultacji można przesyłać do 31-03-2015 roku:
faxem na nr: 71 733 78 80
e-mailem na adres : biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl
pocztą na adres : Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 55-340 Udanin 86B
 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00