Aktualności

"Biznesklasa bez barier"

"Biznesklasa bez barier"

06-03-2012

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Eudajmonia, w styczniu br. rozpoczęła realizację projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego pn. „BIZNESKLASA BEZ BARIER”.

Okres realizacji Projektu: styczeń 2012r. - październik 2013r. Obszar wdrażania: Dolny Śląsk

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i aktywności osób niepełnosprawnych z województwa dolnośląskiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

GRUPY DOCELOWE:
Projekt skierowany do 32 osób niepełnosprawnych (13 kobiet i 19 mężczyzn) o wszystkich stopniach niepełnosprawności (z wyłączeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie), z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, które pracują, uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego. W Projekcie mogą wziąć udział osoby pracujące (5 uczestników/czek) i niepracujące (27 uczestników/czek), ale nie zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz nie prowadzące działalności gospodarczej minimum przez rok przed przystąpieniem do Projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Etap I - składanie i ocena formularzy rekrutacyjnych.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 17.02.2012 R. – 09.03.2012 R.

Etap II - rozmowy rekrutacyjne z doradcą zawodowym i psychologiem oraz ocena predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej – trzecia dekada marca i kwiecień 2012r.

PODSTAWOWE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU:
- bezpłatne szkolenia z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej – 40 godzin zajęć
- bezpłatny coaching biznesowy I – 8 godzin indywidualnego doradztwa
- dotacje inwestycyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej - do 40 tys. złotych na firmę
- podstawowe wsparcie pomostowe – pomoc finansowa do 1300 zł na miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy oraz coaching biznesowy II (6 godzin indywidualnego doradztwa)
- przedłużone wsparcie pomostowe – pomoc finansowa do 1300 zł na miesiąc przez kolejne 6 miesięcy

WSPARCIE TOWARZYSZĄCE: poradnictwo zawodowe, coaching psychologiczny, asystent/ka osoby niepełnosprawnej i sprzęt wspomagający.

Zainteresowane osoby zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Projektu: www.biznesklasabezbarier.darr.pl
oraz do skontaktowania się z Biurem Projektu lub Biurem Rekrutacyjnym.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00