Aktualności

Szanowni mieszkańcy!

Szanowni mieszkańcy!

21-01-2011

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałą Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska właściciele nieruchomości zobowiązaniu są do usuwanie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszego (chodnik) położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wykonanie w/w obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00