Aktualności

Informacja

Informacja

12-05-2010

Firma Faber Consulting sp z o.o. wraz z Hagans Logistic sp. z o.o. organizują na terenie woj. dolnośląskiego CAŁKOWICIE BEZPŁATNE szkolenie na POMOCNIKA MASZYNISTY dla osób bezrobotnych w ramach  projektu  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt "Pociąg do kolei - szkolenie na pomocnika maszynisty dla zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Wrocławia oraz powiatu oleśnickiego" zakłada przeszkolenie 25 osób długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych w wieku 18-25 lat, a także bezdomnych z powiatu m. Wrocław, powiatu dzierżoniowskiego, oleśnickiego, ŚWIDNICKIEGO, wałbrzyskiego i wrocławskiego w zakresie zdobycia przez nich uprawnień pomocnika maszynisty.

Aby przystąpić do projektu należy posiadać tytuł zawodowy technika (specjalizacji mechanicznej, elektrycznej lub pokrewnej) lub kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym zawodowym o specjalnościach mechanicznej lub elektrycznej lub tyt. robotnika wykwalifikowanego.

Uczestnicy nie ponoszą  jakichkolwiek kosztów związanych z uczestnictwem w szkoleniu. Wsparcie finansowe udzielone z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmuje bowiem koszty szkolenia, odzieży roboczej, materiałów szkoleniowych, badań lekarskich, obiadów podczas szkolenia, świadectw złożenia egzaminu kwalifikacyjnego czy dyplomów uczestnictwa w projekcie.
 
Więcej informacji na temat Projektu można uzyskać na stronie :
www.kolej-efs.eu (lub www.kolej-efs.pl)
 

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00