Oferty w trybie poza konkursowym (art. 19a ustawy)

1) Zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Jaworzyna Śląska.

2)    Zasady przyznawania dotacji w trybie artykułu 19a.

3)  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  na podstawie art. 19a.

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

 

Załączniki:

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00