Konkursy w trybie art 19a

1) Zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji udzielanych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Jaworzyna Śląska.

2)    Zasady przyznawania dotacji w trybie artykułu 19a.

3)  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  na podstawie art. 19a.

 

Wykaz uproszczonych ofert w trybie art. 19a

1. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Zawodów Wędkarskich” 05.04.2018 z zakresów:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Mini siatkówka dziewcząt (...)” 11.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
3. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Dni Goethego (...)” 10.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
4. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Europejskiego Dnia Sąsiada (...)” 10.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
5. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Jaworzyna 60 plus (...)” 10.04.2018 z zakresów:
- kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
6. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja Jarmarku Produktów Lokalnych w Bagieńcu” 08.04.2018 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia
7. Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja turniejów łuczniczych o Puchar Burmistrza Jaworzyny Śląskiej” 17.04.2018 z zakresów:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
8.

Oferta organizacji pozarządowej w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pod nazwą „Opieka nad osobami potrzebującymi, dotkniętymi chorobami z Gminy Jaworzyna Śląska”

12.04.2018 z zakresów:
- ochrony i promocji zdrowia

 

 

Załączniki:

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

17.4°C

23

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00