Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]    następna strona »

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska – Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Remizy OSP w Bolesławicach, Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej

Cel projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW.

Wartość projektu:  2 610 240,94 zł.

Wysokość dotacji: 2 114 533,22 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Przedmiotowy projekt polega na termomodernizacji 3 budynków użyteczności publicznej należących do Gminy Jaworzyna Śląska. Wnioskodawca dysponuje audytami energetycznymi, kompletnymi projektami budowlanymi oraz ostatecznymi pozwoleniami na budowę. Celem bezpośrednim przedmiotowego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaworzyna Śląska. Projekt został podzielony na 5 zadań: Zadanie 1.Termomodernizacja Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej, Zadanie 2.Termomodernizacja Remizy OSP w Bolesławicach, 3. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej, 4. Przygotowanie dokumentacji projektu, 5. Działania promocyjne. Odbiorcami projektu są: użytkownicy poszczególnych budynków, pracownicy zatrudnieni w tych budynkach oraz mieszkańcy Gminy Jaworzyna Śląska oraz turyści. Projektem objęte są 3 budynki o powierzchni użytkowej 2 449,99 m2. Przewiduje się oprócz prac termomodernizacyjnych w zakresie docieplenia również wymianę źródeł ciepła oraz wdrożenie instalacji OZE.

Zakończenie projektu: czerwiec 2018 r.

Galeria -  Przedszkole Samorządowe z Grupą Żłobkową im. „Chatka Puchatka” w Jaworzynie Śląskiej:

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]    następna strona »

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00