Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Tytuł projektu: Inwestycje ograniczające indywidualny transport w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez budowę Park & Ride i Bike & Ride

Cel projektu: Ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska poprzez oddziaływanie na zmniejszenie indywidualnego transportu zmotoryzowanego.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT AW.

Wartość projektu:  1 514 755,00 zł.

Wysokość dotacji: 1 270 291,00 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Przedmiotem projektu jest poprawa komunikacji w centrum Gminy Jaworzyna Śląska. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Niniejszy projekt będzie się składał z czterech zasadniczych elementów:1. Budowa park & ride nr 1 przy ul. Powstańców Śląskich w Jaworzynie Śląskiej (44 miejsca parkingowe w tym 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrowa oraz czujnikami doliczenia parkujących pojazdów i odwodnieniem; 2. Budowa park & ride nr 2 wraz wiatą na rowery(bike & ride) i drogą dojazdową w Jaworzynie Śląskiej (10 miejsc parkingowych w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych) dla samochodów osobowych wraz z jezdnią manewrowa oraz czujnikami do liczenia parkujących pojazdów i odwodnieniem przy ul. Powstańców Śląskich nr 200 i Wolności nr 48/2; 3. Budowa drogi rowerowej Projektowana ścieżka rowerowa będzie łączyć miejscowości Jaworzyna Śląska oraz Nowice. Ponadto w ramach przedmiotowego zamierzania przewiduję się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz oświetlenia energooszczędnego.

Zakończenie projektu:  listopad 2018 r.

 

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00