Projekty

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]    następna strona »

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

Cel projektu: Zwiększenie dostępu przedstawicieli biznesu i obywateli do świadczonych drogą elektroniczną usług publicznych (A2B i/lub A2C) w Gminie Jaworzyna Śląska poprzez wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Źródło finansowania: Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa  2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi publiczne – ZIT AW.

Wartość projektu:    1 027 050,00 zł.

Wysokość dotacji: 872 469,75 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opis: Projekt obejmie swym zasięgiem Gminę Jaworzyna Śląska. Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej administracji w Gminie Jaworzyna Śląska w zakresie elektronizacji usług publicznych i ich udostępnienia w formie elektronicznej  poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych oraz komunikacyjno-informacyjnych.W ramach projektu zostanie wykorzystana funkcjonalność platformy krajowej ePUAP. Projekt zapewni interoperacyjność systemów teleinformatycznych zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.Dzięki realizacji projektu wzrośnie liczba spraw załatwianych elektronicznie przez obywateli i przedsiębiorców gminy.Łącznie uruchomionych zostanie 5 nowych systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań publicznych przez gminę, które wpływać będą pozytywnie na poszerzenie dostępu klientów do informacji i zasobów urzędu, służąc realizacji obowiązków obywatelskich.

Zakończenie projektu:  kwiecień 2018 r.

« poprzednia strona   [1]  [2]  [3]  [4]  [5]    następna strona »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00