Program współpracy

UCHWAŁA NR XXXIII/61/17
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jaworzyna Śląska z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.1817 z późn.zm) na rok 2018

Załączniki:

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00