Wykaz organizacji pozarządowych

 
 
 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Miejski Klub Sportowy "KAROLINA" w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000082782
Rok rejestracji: 2002 r.
Status prawny: stowarzyszenie
http://mkskarolina.pl/
 
Gminny Ludowy Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000057633
Rok rejestracji: 2005 r.
Status prawny organizacji : stowarzyszenie
 
Uczniowski Klub Sportowy "Karolinka" w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: Szkoła Podstawowa w Jaworzynie Śląskiej, ul. Mickiewicza 9
Numer KRS lub innego rejestru :ewidencja uczniowskich klubów sportowych nr 33/2004
Rok rejestracji: 2004 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Uczniowski Klub Sportowy "KOLORYT" Pastuchów
Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 22, 58-115 Pastuchów
Numer KRS lub innego rejestru : ewidencja uczniowskich klubów sportowych nr 19/2001
Rok rejestracji: 2001 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
UKS Gimnazjalny Klub Sportowy w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: ul. Jana Pawła II 16, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: ewidencja uczniowskich klubów sportowych nr 11/1999
Rok rejestracji: 1999 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Fundacja „B. Team” dla Sportu
Adres siedziby: Bolesławice 21C 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000494920
Rok rejestracji: 2014 r.
Status prawny: Fundacja
 
Stowarzyszenie Sportowe „WESTERN RIDERS”     
Adres siedziby: ul. Słone 23, 57 – 350 Kudowa Zdrój. Oddział Nowy Jaworów, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 304145
Rok rejestracji: 2007 r.
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
http://www.westernriders.pl/
 
Niezależne Stowarzyszenie Wędkarskie w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: ul. Wolności 23 , 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000020620
Rok rejestracji: 2001 r.
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
 
 
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000225114
Rok rejestracji: 2004 r.
Status prawny: nie posiada osobowości prawnej
http://www.muzeumtechniki.pl/                                                                                                                                                                                       
.                                     
 
Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Jaworzynie Śląskiej 
Adres siedziby: ul. Kościelna 4/2, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: BP 5050/I-13 
Rok rejestracji: 2003 r. 
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
http://smkjaworzyna.pl.tl   
 

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych
 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworzynie Śląskiej
Adres siedziby: ul. Mickiewicza , 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000225114
Rok rejestracji: 2004 r.
Status prawny: nie posiada osobowości prawnej.                                                                                                                                                                                                       
 
 
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans, działalność wspierająca.
 
Fundacja na rzecz Wspierania Osób Potrzebujących „Integracja”     
Adres siedziby: ul. Słowackiego 2/1, Jaworzyna Śląska,
Numer KRS lub innego rejestru 0000269359
Rok rejestracji: 2006 r.
Status prawny: fundacja
 
Chrześcijańska Wspólnota Dobroczynna „DAMARIS”
Adres siedziby: Stary Jaworów 48, 58-140 Jaworzyna Śląska 
Numer KRS lub innego rejestru: 0000305067
Rok rejestracji: 2008 r. 
                                                                                                                                                                                                                     
Fundacja "Nasze Dzieci"
Adres siedziby: ul. Akacjowa 12, 58 - 130 Żarów                                                           
Numer KRS lub innego rejestru: 0000211786
Rok rejestracji: 2004 r.
Status prawny: fundacja
http://www.fundacjanaszedzieci.pl/
 
Jaworzyńskie Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym
Adres siedziby: ul. Wolności 23 580140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000160624
Rok rejestracji: 2003 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Fundacja „Wszystko w naszych rękach”
Adres siedziby: Pasieczna 30, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000344537
Rok rejestracji: 2009 r.
Status prawny: fundacja
 
Fundacja ADAMAS
Adres siedziby: ul. Franciszkańska 9/7, 58 – 100 Świdnica
Numer KRS lub innego rejestru 0000476549
Rok rejestracji: 2013 r.
Status prawny: fundacja
   
 
Działalność na rzecz środowiska lokalnego, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji
 
„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pasieczna”
Adres siedziby: Pasieczna 62 , 58-140 Jaworzyna Śląska 
Numer KRS lub innego rejestru: 0000398456 
Rok rejestracji: 2011 r. 
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
   
Stowarzyszenie „Nasza Wieś- Nowice”
Adres siedziby: Nowice 7a , 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000398902
Rok rejestracji: 2011 r.
Status prawny organizacji: stowarzyszenie 
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Czechy „Nasze Czechy”
Adres siedziby: Czechy 15 , 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 50
Rok rejestracji: 2013 r.
Status prawny organizacji: stowarzyszenie

Fundacja Spichlerz Kultury
Adres siedziby: Bagieniec 20, 58-140 Jaworzyna Śląska
Numer KRS lub innego rejestru: 0000472191
Rok rejestracji: 2013 r.
Status prawny: nie posiada osobowości prawnej
www.spichlerzkultury.pl
 
   
Ochrona i promocja zdrowia
 
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum w Świdnicy
Adres siedziby: ul. Grodzka 19, 58-100 Świdnica
Numer KRS lub innego rejestru: 0000004973
Rok rejestracji: 2004 r.
Status prawny organizacji: stowarzyszenie 
http://www.hospicjum.swidnica.pl/
 
   
Bezpieczeństwo publiczne
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzynie Śl.
Adres siedziby: ul. Wolności 4, 58-140 Jaworzyna Śl.
Numer KRS lub innego rejestru : 23 155
Rok rejestracji: 2001 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Ochotnicza Straż Pożarna
Adres siedziby: Pasieczna 57a, 58-140 Jaworzyna Śl.
Numer KRS lub innego rejestru : 000061971
Rok rejestracji: 2001 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Milikowicach
Adres siedziby: ul. Kościuszki 56, Milikowice , 58-140 Jaworzyna Śl.
Numer KRS lub innego rejestru : 0000195259
Rok rejestracji: 2004 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowicach
Adres siedziby: Nowice , 58-140 Jaworzyna Śl.
Numer KRS lub innego rejestru : 0000104586
Rok rejestracji: 2002 r.
Status prawny: stowarzyszenie
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Pastuchowie
Adres siedziby: ul. Krótka, Pastuchów, 58-140 Jaworzyna Śl.
Numer KRS lub innego rejestru : 0000055850
Rok rejestracji: 2001 r.
Status prawny: stowarzyszenie 

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

17°C

15.1

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00