Aktualności

Kolejne spotkanie w ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

W ramach tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Jaworzyna Śląska odbędzie się kolejny cykl spotkań (warsztatów) przedstawicieli Gminy Jaworzyna Śląska z firmą konsultingową reprezentowaną przez Juliana Kołodzieja i Andrzeja Wilka, oraz przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, kół, klubów i organizacji pozarządowych, a także z przedstawicielami zakładów, przedsiębiorców i grup producenckich.

02-03-2006

czytaj więcej

Narada sołtysów w Piotrowicach w dniu 27.02.2006r. z udziałem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

W naradzie udział wzięli sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, przedstawiciele władz Gminy -Burmistrz Halina Dydycz, Z-ca Burmistrza Natalia Kita, Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Chęcik, przedstawiciele Komisji ds. Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz zaproszeni goście.

02-03-2006

czytaj więcej

U W A G A ! NIEUCZCIWI "DOMOKRĄŻCY"

U W A G A ! NIEUCZCIWI "DOMOKRĄŻCY"

POLICJA ODNOTOWUJE OSZUSTWA, KRADZIEŻE I NAPADY DOKONYWANE PRZEZ OSOBY PUKAJĄCE DO DRZWI I OFERUJĄCE DO SPRZEDAŻY TOWARY PO ATRAKCYJNYCH CENACH

01-03-2006

czytaj więcej

Awaria sieci wodociągowej

Awaria sieci wodociągowej

Dnia 20.02.2006r. nastąpił znaczny spadek ciśnienia wody na odcinku pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody a południową częścią miasta Jaworzyny Śl. jest to sieć magistralna przebiegająca obok Ciepłowni w Zawiszowie, Osiedla Młodych w Świdnicy o łącznej dł. ok 20 km. zasilające miejscowości: Bolesławice, Bagieniec, Tomkowa, Milikowice, Witków, Stary Jaworów, Nowy Jaworów, oraz południową część miasta Jaworzyny Śl.

23-02-2006

czytaj więcej

"PEGAZIK" w Jaworzynie Śląskiej

"PEGAZIK" w Jaworzynie Śląskiej

Natalia Marciniak, Natalia Rudolf i Martyna Jabłońska będą reprezentowały gminę Jaworzyna Śląska w konkursie recytatorskim "PEGAZIK". Dziewczynki są uczennicami Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej. Szkoła ta przeprowadziła eliminacje, w których wzięło udział 23 uczniów.

22-02-2006

czytaj więcej

Informacja o dożywianiu mieszkańców naszej gminy

Dożywianie mieszkańców naszej gminy, którzy z różnych przyczyn są nie są zdolni we własnym zakresie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb bytowych, przebiega w oparciu o obowiązujący do grudnia 2005 roku rządowy program “Posiłek dla Potrzebujących”, a od stycznia 2006 roku w oparciu o program wieloletni “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego obowiązkowego zadania gminy, jest wspierana finansowo przez budżet państwa.

17-02-2006

czytaj więcej

JASEŁKA '2006

JASEŁKA '2006

KONKURS JASEŁKOWY

W piątek, 10.02.2006r., w Ośrodku Kultury, odbyły się prezentacje konkursowe jasełek. Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Jaworzynie Śląskiej zdobyli GRAND PRIX. Zespół, podczas konkursu, wywarł na jury ogromne wrażenie. Dobra gra aktorska, minimum scenografii, zabawa słowem, ładna oprawa muzyczna chóru, przygotowanego przez Pana Zbigniewa Pietrzaka. Wszystko to miało wpływ na wysoką ocenę konkursową.

17-02-2006

czytaj więcej

KOMUNIKAT Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z wystąpieniem ognisk zakażenia wirusem ptasiej grypy (H5N1) w krajach Unii Europejskiej niezbędne jest zachowanie określonych zasad bezpieczeństwa.

17-02-2006

czytaj więcej

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej przypomina , że z dniem 31 marca upływa termin wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska
 

14-02-2006

czytaj więcej

« poprzednie   1 2 3 ... 250 251 252 253 254 ... 273 274 275   następne »

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

13.3°C

13

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00