Aktualności

NARADA SOŁTYSÓW

NARADA SOŁTYSÓW

12-10-2005

W czwartek 6 października br. Sołtysi poszczególnych wsi już po raz piąty w tym roku spotkali się z reprezentantami władzy Gminy: Panią Haliną Dydycz - Burmistrzem, Panią Natalią Kitą - Zastępcą Burmistrza, Panem Kazimierzem Chęcikiem - Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz pracownikami Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Jaworzyna Śląska, na specjalnie zorganizowanej naradzie.

 

Jej program obejmował 4 punkty:

 1. Podsumowanie Dożynek Gminnych 2005 r.
 2. Prowizorium budżetowe na 2006 r.
 3. Działania Powiatowego Zespołu Doradców w najbliższym okresie.
 4. Sprawy różne: w tym możliwość nieodpłatnego uzyskania akcji Spółki Fabryki Cukru S.A. w Pastuchowie oraz możliwość pozyskania środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych działających na wsi, tzw. "małe granty".

Zebranie odbyło się w odremontowanym budynku świetlicy wiejskiej w Pasiecznej, a jego oficjalnego otwarcia dokonała Pani Burmistrz o godz. 13:00, która powitała wszystkich Sołtysów oraz przybyłych gości:

 1. Panią Elżbietę Sobótkę - Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu.
 2. Panią Martę Domeracką - Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy.
 3. Panią Grażynę Polewczyk - Spółka Fabryki Cukru S.A. w Pastuchowie
 4. Panią Iwonę Wojciechowską - Dyrektora Banku Zachodniego WBK S.A. w Jaworzynie Śląskiej
 5. Pana Adama Maśko - prezesa Grupy Producenckiej AGRO - Jaworzyna Śląska
 6. Pana Zdzisława Skarbka - Dyr. SOKiBP w Jaworzynie Śl.
 7. Panią Stefanię Grajaszek - Jaworzyńskie Stowarzyszenie "Wspierajmy się"

Następnie Pani Burmistrz podziękowała sponsorom Dożynek Gminnych 2005, którymi byli:

 1. I oddział Banku Zachodniego WBK w Jaworzynie Śl.
 2. Zrzeszenie Producentów Rolnych "AGRO- Jaworzyna Śl."
 3. Skarbowe Przedsiębiorstwo Rolne "Stary Jaworów"
 4. Prywatne Gospodarstwo Rolne ALOIS GILLMAJR w Pastuchowie
 5. Cukrownia Świdnica S.A. w Pszennie
 6. Piaskownia Nowy Jaworów
 7. AGRO LANDIS Sp. z o.o., Środa Śląska

Głównym tematem narady było podsumowanie uroczystości dożynkowych, które odbyły się dnia 4 września 2005 r. na stadionie sportowym w Jaworzynie Śląskiej. Przy tej okazji
Pani Burmistrz zwróciła się do Sołtysów z wyrazami wdzięczności za przygotowanie wspaniałych wieńców i stoisk dożynkowych, wyrażając tym samym swoją radość z doskonałej organizacji Dożynek Gminnych. Podkreśliła też duży trud gospodyń ze wsi Pasieczna, które zorganizowały uroczystość powitalną gości dożynkowych w duchu staropolskiej tradycji.

Pan Zdzisław Skarbek - Dyrektor SOKiBP w Jaworzynie Śl. określił sukces tegorocznych Dożynek Gminnych jako owoc długoletniej współpracy Ośrodka Kultury i sołectw naszej gminy.

Następnie miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów - podziękowań przez Panią Burmistrz i Przewodniczącego Rady Miejskiej dla:

 1. Starostów Dożynek Gminnych - za dostojne przewodnictwo tegorocznym obchodom Dożynek Gminnych.
 2. Poszczególnych sołectw, Pana Aleksandra Klimka przewodniczącego P.O.D. "RÓŻA" oraz Pani Bożeny Pospiszyl z Powiatowego Zespołu Doradców - za trud włożony w przygotowanie i zaprezentowanie wystawy podczas Dożynek Gminnych.
 3. Pani Renaty Dyląg Kierownika DODR w Świdnicy - za długoletnią i owocną współpracę Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Powiatowego Zespołu Doradców z Urzędem Miasta w Jaworzynie Śląskiej.
 4. Pani Stefanii Grajaszek - Zespół Obrzędowy Jaworzyńskiego Stowarzyszenia "Wspierajmy się" - za udział w przygotowaniu programu dożynkowego i występ artystyczny zespołu.

Dużo miejsca poświęcono też na omówienie spraw związanych z możliwością uzyskania przez sołectwa środków finansowych z funduszy unijnych. Głos w tej sprawie zabrała Pani Elżbieta Sobótka z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, która udzieliła zebranym wyczerpujących informacji na temat "konkursu grantowego", jako doskonałej szansy dla wszystkich sołectw na uzyskanie dofinansowania na propagowanie atutów wsi i produktów lokalnych. Pani Sobótka zaprosiła wszystkie sołectwa naszej gminy do udziału w warsztatach szkoleniowych pt. "Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych" organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o uzyskanie dotacji. Informacje te są dostępne również na stronach internetowych:

Pani Marta Domeracka opowiedziała o zadaniach Powiatowego Zespołu Doradców. Jego pracownicy udzielają informacji na temat możliwości uzyskania przez mieszkańców wsi pomocy finansowej z funduszy unijnych. Istnieją jeszcze trzy programy, z których można otrzymać środki pieniężne:

 1. Program rolno - środowiskowy.
 2. Program "infrastruktura".
 3. "Różnicowanie działalności" - na działalność pozarolniczą.

W tym celu Zespół organizuje szereg szkoleń. Najbliższe odbędą się już w przyszłym miesiącu:

 1. 4 listopada 2005r.
 2. 16 listopada 2005r.
 3. 21 listopada 2005r.
 4. 30 listopada 2005r.

Pani Iwona Wojciechowska - I Oddział Banku Zachodniego WBK w Jaworzynie Śl. podkreśliła rolę Banku, jako placówki udzielającej wsparcia projektom dotyczącym rozwoju wsi. W ramach takiej pomocy bank udziela kredytów preferencyjnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, finansuje maszyny i urządzenia rolnicze, a jego pracownicy udzielają wszelkich informacji na temat środków pieniężnych z funduszy Unii Europejskiej i możliwości ich pozyskania.

Kolejne zagadnienie dotyczyło możliwości nieodpłatnego uzyskania akcji Spółki Fabryki Cukru S.A. w Pastuchowie, o czym poinformowała zebranych Pani Grażyna Polewczyk - przedstawicielka Spółki Fabryki Cukru S.A. w Pastuchowie. Dla rolników z Gminy Jaworzyna Śląska przeznaczono 381 akcji. Wartość nominalna akcji wynosi 1 zł.

Ich nabywcą może być rolnik, który kontraktował buraki cukrowe do Cukrowni Pastuchów w latach 1991 - 1996. Akcje wydawane będą rolnikom (w kolejności alfabetycznej) od dnia 24 października 2005 r. w siedzibie Spółki Fabryki Cukru Pastuchów S.A. w godz. od 9:00 do 16:00.

Na zakończenie Pani Burmistrz Halina Dydycz podziękowała gościom za zabranie głosu oraz pozostałym za przybycie i spotkanie.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00