Aktualności

Spotkanie w sprawie utworzenia parku przemysłowego

11-01-2006

W piątek 6.12.2006 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Jaworzynie Śląskiej odbyło się spotkanie poświęcone tematyce utworzenia na terenach położonych w obrębie wsi Pasieczna parku przemysłowego, którego sfinansowanie planuje się w części ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego. Pierwszy krok to złożenie wniosku o dofinansowanie projektu doradczego na wykonanie niezbędnej dokumentacji (m.in. dokumentacja projektowa, studium wykonalności), która następnie posłuży do uzbrojenia planowanego parku przemysłowego w infrastrukturę. Poziom dofinansowania sięgać może 87,5 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele PKP, Zakładów Porcelany Stołowej "Karolina" Sp. z o.o. oraz przewodniczący komisji Rady Miejskiej, a przez nich pozostali radni.

Z zaproszonych gości udział wzięli:

 • Marek Świerczewski - PKP - Polskie Linie Kolejowe SA, Oddział Regionalny we Wrocławiu
 • Henryk Ligęza - PKP - Cargo SA, Zakład Przewozów Towarowych we Wrocławiu
 • Zbigniew Markiewicz - PKP Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
 • Wojciech Putka - PKP CARGO WAGON - Jaworzyna Śląska Spółka z o.o.
 • Andrzej Miszczak - Zakłady Porcelany Stołowej, "Karolina" Sp. z o.o.
 • Krzysztof Motyl - PKP Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami,
 • Urszula Juźwiak - PKP - Polskie Linie Kolejowe SA, Oddział Regionalny we Wrocławiu,
 • Grzegorz Krzos - Instytut Zarządzania i Samorządności,
 • Kazimierz Chęcik - Przewodniczący Rady Miejskiej
 • Jan Araszczuk -Przewodniczący Komisji ds. Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Gminy,
 • Franciszek Mydlarski - Radny Rady Miejskiej.

Z przykrością należy stwierdzić, że tylko trzech radnych wzięło udział na tym spotkaniu.
Zgodnie z definicją park przemysłowy to zespół wyodrębnionych nieruchomości, w którego skład wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom.

Tak więc istotą zaproszenia do rozmów przedstawicieli PKP oraz przedstawiciela Zakładów Porcelany Stołowej było poszukiwanie partnera do utworzenia parku przemysłowego, który Gmina planuje zrealizować na terenach przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pasieczna pod zabudowę produkcyjno-usługową. Pozyskanie partnera - przedsiębiorstwa restrukturyzowanego będzie miało dla Gminy ogromne znaczenie, z racji możliwości uzyskania wyższej oceny projektu, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wniosku doradczego ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego.
Utworzenie parku będzie wiązało się z powołaniem spółki zarządzającej działającej w systemie non-profit. Korzyści wynikające z działalności tej spółki będą musiały być w pewnym okresie przeznaczane na inwestycje wewnątrz parku przemysłowego. Wstępnie PKP, a głównie PKP CARGO WAGON z Jaworzyny Śląskiej wyraziło chęć przystąpienia do takiego przedsięwzięcia łącznie z Gminą. Wiązało się to będzie z włączeniem terenów restrukturyzowanej PKP do tego parku.

Chociaż na spotkaniu nie zapadły konkretne deklaracje ze strony PKP wierzymy, że już następne spotkanie przyniesie oczekiwane rezultaty tj. wyrażenie woli PKP do zawiązania wspólnie z Gminą spółki zarządzającej Jaworzyńskim Parkiem Przemysłowym.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00