2 ×

Aktualności

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2006 ROKU

05-01-2006

Urząd Miasta w Jaworzynie Śląskiej przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2006 r. upływa nieprzekraczalny termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 z późn. zm./.

Powyższy termin jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 kpa, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. Niedokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia 2006 r. powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Przedsiębiorca, który nie dokona wpłaty I raty w terminie do 31 stycznia 2006 r., może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00