Aktualności

Narada sołtysów w Piotrowicach w dniu 27.02.2006r. z udziałem Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej.

02-03-2006

W naradzie udział wzięli sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich, przedstawiciele władz Gminy -Burmistrz Halina Dydycz, Z-ca Burmistrza Natalia Kita, Przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Chęcik, przedstawiciele Komisji ds. Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Gminy oraz zaproszeni goście.

Pierwszym tematem spotkania było przekazanie przez Panią Elżbietę Lisaj-Orską -Powiatowego Lekarza Weterynarii informacji na temat zagrożenia wystąpienia na naszym terenie wysoce zjadliwego wirusa "ptasiej grypy".

Następnie Pani Marta Domeracka z Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy zapoznała zebranych z harmonogramem szkoleń organizowanych przez PZD oraz zmianami jakie zaszły w prowadzeniu działalności przez ich placówkę.

Pani Bożena Pospiszyl omówiła zasady wzięcia udziału w konkursie "Tradycje Stołu Wielkanocnego" organizowanego przez Gminę Marcinowice i gorąco zachęcała do wyłonienia w sołectwach osób, które będą reprezentować poszczególne wsie w tym konkursie.
Kolejnym punktem spotkania było podsumowanie minionych ferii zimowych i aktywności dzieci biorących w nich udział.

Narada zakończyła się dyskusją na temat utrzymania czystości i porządków w Gminie w związku z uchwaleniem przez Radę Miejską Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

 

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00