2 ×

Aktualności

Z WIZYTĄ W OSTRITZ

Z WIZYTĄ W OSTRITZ

23-03-2006

W piątek 17 marca 2006 roku Pani Burmistrz Halina Dydycz uczestniczyła - na zaproszenie Burmistrza niemieckiego miasteczka Ostritz Pana Friedrich Tschirner - w spotkaniu poświęconym wstępnym rozmowom na temat możliwości nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Jaworzyna Śląska a miastem Ostritz.

Podczas trwającego prawie 3 godziny spotkania, szefowie gmin zapoznali się z wzajemnymi programami partnerskiej współpracy.

Ostritz to miejscowość położona w powiecie Zittau w Saksonii, 140 km od Jaworzyny Śląskiej i wraz z niewielkim okręgiem Leuba tworzy jeden region pod względem administracyjnym.
Obszar miasta obejmujący 2339 ha, zamieszkuje ponad 2.900 osób. W mieście funkcjonuje ochotnicza straż pożarna, przedszkole, szkoła średnia, dom opieki i spokojniej starości, biblioteka dla dorosłych i dzieci oraz liczne stowarzyszenia i kluby, m.in. kluby młodzieżowe i dziecięce w ramach, których działa "Teatr bez Granic" a także "kółko", którego członkiem są również polskie dzieci. W latach 90-tych ubiegłego stulecia przeprowadzono gruntowną renowację istniejących obiektów oraz wybudowano wiele nowych i dziś miasto może poszczycić się zadbanym i przyciągającym turystów wizerunkiem. Do piękniejszych zabytków należy klasztor St. Marienthal, którego pochodzenie datuje się na XIII wiek. Dziś wokół klasztoru znajduje się cały kompleks budynków z doskonale wyposażonymi pomieszczeniami - aulami, w których odbywają się liczne konfenecje międzynarodowe. Miasto zostało wyróżnione podczas Targów EXPO 2000 i uznane zostało jako wzorcowe pod względem wykorzystania odnawialnych (ekologicznych) źródeł energii.

Priorytetem Gminy Jaworzyna Śląska przy dokonaniu wyboru miasta partnerskiego był fakt, iż Ostritz to miasto położone w Saksonii, co pozwala naszej Gminie ubiegać się o środki finansowe pochodzące z unijnego programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

W ubiegłym roku rozpoczęto budowę dwóch ważnych obiektów - sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej i remizy strażackiej. Przedsięwzięcie to jest jednak bardzo kosztowne i bez wsparcia ze strony Unii Europejskiej nie będzie możliwa szybka jego realizacja.
Już dziś możemy poszczycić się licznymi sukcesami sportowymi wśród dzieci i młodzieży, a dzięki nowoczesnej sali gimnastycznej będzie możliwe dalsze rozwijanie talentów sportowych. Przewidujemy, że z naszej sali gimnastycznej będzie codziennie korzystać prawie 500 uczniów.

Na terenie całej Gminy działa 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Posiadamy jednak remizy tylko dla siedmiu z nich. OSP w Jaworzynie Śląskiej jest obecnie najlepiej wyposażoną w sprzęt ppoż. jednostką, dlatego tak ważne jest, by praca jej członków nie była dłużej narażona na niedogodności spowodowane brakiem remizy strażackiej.

Należy przy tym zauważyć, że władze Gminy chcą pozyskać nowego partnera nie tylko dla realizacji powyższych celów, ale również:

  1. chcą promować i rozwijać sport i zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację wielu wycieczek, imprez kulturalnych oraz zawodów sportowych,
  2. chcą promować kulturę krajów przygranicznych w Polsce poprzez organizację na terenie Jaworzyny Śląskiej stałych imprez kulturalnych, sztuk teatralnych i pokazów tanecznych,
  3. chcą w porozumieniu z jednostkami straży pożarnej poprawić stan bezpieczeństwa naszej gminy;

Spotkanie z Burmistrzem Ostritz przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze. Pan Burmistrz Friedrich Tschirner niejednokrotnie wyrażał swoje zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Gminą Jaworzyna śląska. Podkreślał również, że wzajemne wizje współpracy obu miast mają wiele punktów wspólnych i dlatego nawiązanie kontaktów może przynieść korzyści dla obu stron. Pan Tschirner przyjął również zaproszenie Pani Burmistrz Haliny Dydycz do Jaworzyny Śląskiej.
Spotkanie zakończyło się, ale rozmowy na temat współpracy trwają nadal. Burmistrz Jaworzyny Śląskiej i Burmistrz Ostritz dopiero po uzyskaniu akceptacji projektu podjęcia partnerskiej współpracy przez swoje Rady Miejskie i po podjęciu stosownych uchwał będą mogli podpisać odpowiednie dokumenty statuujące nawiązanie współpracy pomiędzy gminami.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00