Aktualności

ZAREJESTROWANO SPÓŁKĘ!

15-05-2006

Informujemy, że - postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Przemysłowej 5 w Żarowie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000256183.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
 2. Gospodarowanie odpadami.
 3. Działalność sanitarna i pokrewna.
 4. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń.
 5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
 6. Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.
 7. Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
 8. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
 9. Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
 10. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych.
 11. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
 12. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.
 13. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska naturalnego.

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej Uchwałą Nr XXIII/46/2004 z dn. 29.06.2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/30/02 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dn. 29.08.2002 r. w sprawie utworzenia spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodno-Ściekowe "Strzegomka" Spółka z o.o., ustanowiła dwóch wspólników Przedsiębiorstwa Wodno-Ściekowego Spółka z o.o. Są nimi Gmina Żarów i Gmina Jaworzyna Śląska.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00