2 ×

Aktualności

BĘDZIE JAWORZYŃSKI INTERMODALNY PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

BĘDZIE JAWORZYŃSKI INTERMODALNY PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY

16-05-2006

Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej wyraziła zgodę na utworzenie spółki zarządzającej Jaworzyńskim Intermodalnym Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, zlokalizowanym w obrębie wsi Pasieczna i miasta Jaworzyna Śląska.

Powołanie spółki zarządzającej jest niezwykle ważne, bowiem stwarza Gminie możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie budowy parku. Zgodnie z wytycznymi Sektorowego Programu Operacyjnego wsparcie ze środków w ramach działania 1.3, tj. "Tworzenie Korzystnych Warunków Dla Rozwoju Firm" udzielane jest podmiotom zarządzającym parkami (spółki z o.o.). Dlatego też zostały podjęte działania zmierzające do utworzenia spółki zarządzającej parkiem, którego udziałowcem będzie m.in. Gmina Jaworzyna Śląska. Spółka taka będzie działała w okresie, minimum 5 lat, jako non-profit. W tym okresie jej zadaniem będzie, m.in., wystąpienie o środki unijne na projekty doradcze i inwestycyjne w celu przygotowania infrastruktury dla przyszłych inwestorów. Należy dodać, że poziom dofinansowania sięga 87,5% kosztów kwalifikowanych. Działalność spółki skupiać się będzie również na promowaniu parku i poszukiwaniu inwestorów.

Działania na rzecz utworzenia i rozwoju Jaworzyńskiego Intermodalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego zostały podjęte w celu stworzenia atrakcyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, pobudzenia rozwoju transportu oraz rozwoju nowoczesnych gałęzi przemysłu na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.

Z uwagi na fakt, że Gmina nie jest w stanie wygenerować środków na wykup nieruchomości na terenie objętym planowanym parkiem, zostanie zawarte porozumienie na rzecz utworzenia tego parku, w którego skład mogą wejść oprócz Gminy rolnicy indywidualni oraz inne podmioty, w tym osoby fizyczne i prawne.

Zakłada się, że działalność Jaworzyńskiego Intermodalnego Parku Przemysłowo-Technologicznego przyniesie określone korzyści dla Gminy Jaworzyna Śląska i regionu Dolnego Śląska: rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, napływ inwestorów, wzrost konkurencyjności regionu, rozwój przedsiębiorczości, stworzenie możliwości rozwoju nowoczesnej gałęzi transportu, jaką jest transport intermodalny. Natomiast dla przedsiębiorców funkcjonujących w Jaworzyńskim Intermodalnym Parku Przemysłowo-Technologicznym planowane korzyści to: poprawa konkurencyjności poprzez dostęp do odpowiedniej infrastruktury i możliwości uzyskania ulg, a także poprawa wizerunku marketingowego przedsiębiorstw.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00