Aktualności

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWORZYNA ŚL. ZA 2005 r.

16-05-2006

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta Jaworzyna Śląska informuje, że w 2005 roku dochody budżetowe osiągnęły poziom 15 316 648 zł, co stanowi 102,8% planu w wysokości 14 904 060 zł. Struktura dochodów:

 

 • dochody własne - 5 113 155 zł stanowią 33,4% dochodów ogółem i zawierają : dochody z podatków i opłat, wpływy od jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, pozostałe dochody,
 • udziały we wpływach z podatku dochodowego - 2 276 451 zł tj. 14,9% dochodów ogółem,
 • dochody z budżetu państwa - subwencja ogólna, dotacje celowe na zadania zlecone oraz bieżące, a także zadania własne - 7 927 042 zł, które stanowią 51,7% dochodów ogółem

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 14 932 090 zł, tj. 97,6% planu w kwocie 15 302 089 zł, w tym:

 • wydatki bieżące - 13 632 832 zł,
 • wydatki majątkowe - 1 299 258 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec 2005 roku wyniosła 120 826 zł

W 2005 roku przekazano dotację celową Gminie Świdnica - refundacja wynagrodzenia leśnika. Dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego Gmina Jaworzyna Śląska nie otrzymała.

W 2005 roku Gmina Jaworzyna Śląska nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku

 1. Jaworzyńskie Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym
 2. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych
 4. Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Barbary
 5. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
 6. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im."Przełom"
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 8. Samorządowa Przychodnia Zdrowia
 9. Stępień Włodzimierz
 10. Zadka Janusz
 11. Synowiec Zdzisław
 12. Kaźmierczak Piotr
 13. Kluge Jan
 14. Księżnik Tadeusz
 15. Jabcoń Władysław
 16. Jopek Jan
 17. Wernecki Marek
 18. Mazurek Jarosław
 19. Grzegorczyk Ludmiła
 20. Knapczyk Jan
 21. Frankowski Józef
 22. Rzepecki Andrzej
 23. Falender Maria
 24. Jaworska Danuta
 25. Sorbjan Marek
 26. Rudzińska Renata
 27. Halik Zenon
 28. Barabasz Bogusław
 29. Baran Genowefa
 30. Chrząszczewski Zbigniew
 31. Marcinkowski Władysław
 32. Zub Ryszard
 33. Raczyński Marek
 34. Białek Danuta i Zdzisław
 35. Kończewska Lucyna
 36. Bielecka Czesława
 37. Musielewicz Zofia
 38. Prymula Stanisław
 39. Sroka Zbigniew i Irena
 40. Michalina Zygmunt
 41. Swędzioł Irena
 42. Krejwis Katarzyna
 43. Kasperek Jakub
 44. Cichocka Katarzyna
 45. Błaszkiewicz Renata
 46. Sadanowicz Janina
 47. Gałka Helena i Marian
 48. Kręcioch Stanisław
 49. Lempart Witold
 50. Pawlak Marianna
 51. Bykowska Walentyna
 52. Pakuła Stanisław
 53. Pakuła Mariusz
 54. Pakuła Grzegorz
 55. Glińska Danuta
 56. Pawlak Stefan
 57. Partyka Danuta
 58. Kelm Irena

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku

 1. Zaremba Jerzy i Maciej
 2. Chmura Katarzyna i Sławomir
 3. Chmura Konrad
 4. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
 5. Parafinowicz Bolesław

Więcej informacji o wykonaniu budżetu za 2005 rok znajduje się w sprawozdaniu Burmistrza Miasta z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00