Aktualności

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PSP NA ROK 2007

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PSP NA ROK 2007

03-07-2006

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy informuje, że prowadzi nabór kandydatów do służby w PSP na rok 2007. W dniu 1 września 2006 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy, przy ulicy Niepodległości 8 odbędzie się nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wymagane jest posiadanie dowodu osobistego, książeczki wojskowej, zaświadczenie od lekarza rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu wysiłkowo - sprawnościowego, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą jego przeprowadzenia oraz strój sportowy.

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w państwowej Straży Pożarnej.

I. Kandydat do służby w państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późniejszymi zmianami):

  1. Posiadać obywatelstwo polskie.
  2. Korzystać w pełni z praw publicznych.
  3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
  4. Być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
  5. Odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSW i A o przydatności do służby w PSP (kategoria zdrowia A) oraz zgodnie z art. 34 ust. 4 musi posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

II. Przy postępowaniu kwalifikacyjnym będzie przyjmowany następujący system punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia kandydata:

1. Przeszkolenie pożarnicze
a) SA (CS) PSP - 15 pkt
b) Kurs kwalifikacyjny podoficerów - 10 pkt
c) Kurs kwalifikacyjny szeregowych - 5 pkt
2. Prawo jazdy kategorii "C" - 3 pkt, w tym 3 lata praktyki - 5 pkt
3. Posiadanie uprawnień przydatnych dla służby w PSP - 5 (ratownictwo medyczne, wysokościowe)
4. Członkowstwo w Ochotniczej Straży Pożarnej - 3 pkt
5. Wykształcenie:
a) średnie techniczne przydatne w PSP - 3 pkt
b) zdany egzamin maturalny - 3 pkt
c) wyższe - 4 pkt
6. posiadanie własnego mieszkania na terenie miast lub miejscowości pobliskiej na terenie powiatu świdnickiego - 5 pkt
7. Wyniki testu sprawności fizycznej:
I miejsce - 10 pkt
II miejsce - 8 pkt
III miejsce - 6 pkt
IV miejsce - 4 pkt
V miejsce - 2 pkt
8. Udokumentowane wybitne osiągnięcia w sporcie - 5 pkt
9. Rozmowa kwalifikacyjna - do 5 pkt

III. Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej będą poddani testom sprawności fizycznej zgodnym z rozporządzeniem MSW i A z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191) składający się z następujących konkurencji:

  1. bieg terenowy na dystansie ok. 1200 m
  2. bieg sprinterski na dystansie 50 m
  3. podciąganie się na drążku i uginanie ramion na poręczach

Zatrudnienie w Państwowej Straży Pożarnej warunkuje:

  1. uzyskanie najwyższej ilości punktów - ogółem - z rekrutacji,
  2. orzeczenie wojewódzkiej komisji lekarskiej MSW i A o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Podania o przyjęcie do służby, CV oraz kserokopie pozostałych dokumentów należy składać osobiście w terminie do dnia 31 lipca 2006 roku w godzinach 10.00 - 14.00 Komendzie Powiatowej PSP w Świdnicy przy ul. Al. Niepodległości 8-10, Dział Kadr, I piętro.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00