Aktualności

Stypendia na rok szkolny 2005/2006 przydzielone 21.07.2006

21-07-2006

Na początku roku 2006 Gmina Jaworzyna Śląska otrzymała dotację z budżetu Państwa na realizację programu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół z terenu Gminy. Burmistrz Miasta poinformowała stypendystów, którzy otrzymali stypendium na początku roku szkolnego 2005/2006, o możliwości zwiększenia przyznanego stypendium po wyrażeniu pisemnej zgody przez zainteresowanych.

 

Wykorzystując otrzymaną dotację Burmistrz Miasta, na podstawie pisemnej zgody wnioskodawcy, wydała 365 decyzji administracyjnych zwiększających przyznane stypendia poprzez wydłużenie okresu przysługującej pomocy materialnej na kolejne miesiące począwszy od stycznia 2006. W zależności od dochodu rodziny zostały przyznane stypendia do maja lub do czerwca 2006r. Kilka osób ze względu na poprawę sytuacji materialnej rodziny nie otrzymało zwiększonego stypendium lub otrzymało go na krótszy okres niż wyżej wymienione. Zdarzyły się także przypadki rezygnacji ze zwiększonego stypendium.
Do dnia 20 lipca 2006 przekazano do wypłaty 87371,68 zł. Niestety, zdarzają się przypadki nie pobierania stypendium w wyznaczonych terminach z kasy Urzędu Miasta, co znacznie utrudnia sprawne rozdysponowanie środków przeznaczonych na ten cel.

Do końca sierpnia planowana jest jeszcze wypłata dwóch stypendiów szkolnych w łącznej wysokości 450 zł.

Jednocześnie Burmistrz Miasta przypomina o możliwości składania wniosków na kolejny rok szkolny 2006/2007. Druki wniosków będą dostępne od sierpnia w Urzędzie Miasta oraz od września w szkołach na terenie Gminy.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00