Aktualności

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 r.

11-09-2006

Urząd Miasta w Jaworzynie Śl. przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 30 września 2006r. upływa nieprzekraczalny termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych / art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. nr 147 , poz.1231 z późn. zm. /

 

Powyższy termin jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu w trybie
art. 58 kpa , bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. Nie dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 30 Września 2006r. powoduje wygaśnięcie zezwolenia na mocy prawa.

Przedsiębiorca , który nie dokona wpłaty III raty w terminie do 3o Września 2006r. , może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż p o upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00