Aktualności

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007r.

10-01-2007

Urząd Miasta w Jaworzynie Śl. przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że 31 stycznia 2007r. upływa nieprzekraczalny termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych / art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002r. nr 147 , poz.1231 z późn. zm/.

 

Powyższy termin jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu w trybie art. 58 kpa , bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. Nie dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie
do 31 stycznia 2007r. powoduje wygaśnięcie zezwolenia na mocy prawa.

Przedsiębiorca , który nie dokona wpłaty I raty w terminie do 31 stycznia 2007r. może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż
po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00