Aktualności

OBWIESZCZENIE

10-09-2007

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowice w gminie Jaworzyna Śląska

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej uchwały Nr VIII/28/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowice w gminie Jaworzyna Śląska.

Obszar objęty planem miejscowym przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PONIŻEJ DO POBRANIA: Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr VII/28/07 - wieś Nowice [1,2MB]


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Jaworzynie Śląskiej uchwały Nr VIII/29/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska.

Obszar objęty planem miejscowym przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, ul. Wolności 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

PONIŻEJ DO POBRANIA: Załącznik graficzny nr 1 do uchwały nr VII/29/07 - wieś Piotrowice Świdnickie [1,7MB]

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00