Aktualności

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

03-04-2008

14 maja 2008 r odbędzie się Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II i III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Jaworzyna Śląska

Uczniowie będą walczyć o tytuł:
„Małego Mistrza Ortografii 2008”


Cele konkursu:

 • zachęcanie uczniów do rozpowszechniania wśród kolegów i dorosłych zasad ortograficznych oraz konieczności stosowania poprawności ortograficznej w życiu codziennym;
 • rozbudzenie czujności i wrażliwości ortograficznej wśród uczniów;
 • sprawdzenie umiejętności stosowania wiedzy ortograficznej w praktyce;
 • wytworzenie pozytywnej motywacji do nauki ortografii w kształceniu zintegrowanym;
 • nawiązanie współpracy między szkołami i wymiana doświadczeń.

Organizator:

 • Szkoła Podstawowa w Pastuchowie

Patronat nad konkursem:

 • Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Osoby koordynujące:

 • Katarzyna Gradowicz, Dorota Kaszubowska, Halina Plata – nauczycielki kształcenia zintegrowanego;

Etapy konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów.
I etap – szkolny - ten etap przeprowadza każda szkoła indywidualnie, w swojej macierzystej placówce.
Ma on na celu wyłonienie 4 uczniów, którzy najlepiej z pośród uczniów klas II – III posługują się ortografią w praktyce i teorii.
II etap – międzyszkolny – przystąpią do niego finaliści etapu szkolnego, którzy zostaną zgłoszeni do udziału w konkursie.

Zgłoszenie do konkursu:

 • do 28 kwietnia 2008 r – w formie pisemnej lub elektronicznej (należy podać imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz potwierdzenie Dyrektora Szkoły o udziale w konkursie);
 • adres: Szkoła Podstawowa ul. Wyzwolenia 22 58 – 115 Pastuchów,
 • poczta elektroniczna:
 • każda szkoła może zgłosić 4 uczniów;

Skład Komisji Konkursowej:
I etap – szkolny – dowolnie ustala każda szkoła
II etap – międzyszkolny :

 • przewodnicząca – p. Małgorzata Adamowicz – dyrektor szkoły
 • członkowie - po 1 nauczycielu z każdej zgłoszonej szkoły

Ocena prac konkursowych
Etap I – prace sprawdza nauczyciel uczący w danej klasie.
Etap II – prace sprawdza Komisja Konkursowa.
Wygrywają uczniowie, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności ( kilka prac o tej samej, najmniejszej liczbie błędów ) ustala się miejsca równorzędne. Komisja Konkursowa sporządza protokół z konkursu, który wraz z pracami konkursowymi stanowi dokument szkolny.

Nagrody dla laureatów
Wpis na świadectwie :

 • Laureat Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mały Mistrz Ortografii 2008”

Nagrody rzeczowe dla: Mistrza, za II i III miejsca oraz drobne upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników.

 

Załączniki:

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00