Aktualności

WNIOSKI O NOWE DOTACJE NA 2009 ROK

01-09-2008

Gmina Jaworzyna Śląska na podstawie uchwały Nr XXII/33/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21 maja 2004 r. informuje o możliwości składania wniosków na udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącymi działalność statutową związaną z realizacją zadań publicznych Gminy innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Wnioski przygotowane wg wzoru zawartego w w/w uchwale należy składać w terminie do 30 września 2008 r. Treść uchwały dostępna jest w Urzędzie Miejskim – p.15 oraz na stronie internetowej www.bip.jaworzyna.net.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00