Aktualności

UWAGA !!!

UWAGA !!!

07-01-2009

Informujemy, że od 1 stycznia 2009 r. zmianie uległa ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Na jej mocy weszły w życie nowe przepisy dot. m.in. zasad wydawania dowodów osobistych i ich unieważniania. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w przypadku:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym (np. zmiana nazwiska , zmiana adresu zamieszkania),
  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby,
  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego.

O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić:

  1. w przypadku zmiany danych osobowych - w terminie 14 dni od dnia doręczenie osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji lub prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego zmianę danych osobowych albo dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwisk,
  2. w przypadku uszkodzenia dowodu osobistego - niezwłocznie
  3. w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

W przypadku niedopełnienia obowiązku dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy prawa!

Brak ważnego dowodu osobistego może spowodować problemy w urzędach, bankach, u notariuszy lub przy przekraczaniu granicy państwa.

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00