2 ×

Aktualności

XV sesja Rady Miejskiej

XV sesja Rady Miejskiej

23-11-2011

Dnia 30 listopada 2011 r. /środa/ o godz. 16.30, w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl., ul. Powstańców 3, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Prezentacja Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku przedstawiająca plany na 2012 rok.
 3. Funkcjonowanie młodzieży w gminie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek prawa handlowego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Jaworzyna Śląska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Jaworzyna Śl.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego za 2012 r. na terenie gminy Jaworzyna Śl.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
 10.   Kierunki rozwoju gminy.
 11. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Jaworzyny Śląskiej.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 13.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji.
 14. Interpelacje i wnioski radnych.
 15. Przyjęcie protokołu nr XIII/11 z dnia 11.11.2011 r.
 16. Sprawy różne (głos mieszkańców).
 17. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jaworzynie Śląskiej
Artur Nazimek

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 
 
 

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00