Aktualności

Komunikat Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

Komunikat Burmistrza Jaworzyny Śląskiej

10-03-2011

Zgodnie z § 39 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563) :
„Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, nie jest dopuszczalne.”

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 5 cytowanej ustawy:
„Rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu lub żużla, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m – jest zabronione.”

Art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej:
„Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu… ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych
w innych przepisach.”

Grzegorz Grzegorzewicz
Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

« Powrót

Archiwum aktualności

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

JAWORZYNA ŚLĄSKA

 

Kalendarz <   >

Kontakt

Urząd Miejski w Jaworzynie Ślaskiej
58-140 Jaworzyna Ślaska, ul. Wolności 9
tel. centrala: +48 (074) 85-88-230
faks: +48 (074) 85-88-253
e-mail: urzad@jaworzyna.net

Godziny otwarcia urzędu

Pn. - Pt.: 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia kasy

Pn. - Pt.: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00